Hopp til hovedinnhold

Betaling av prøver

Hovedkriteriet for at Helfo skal betale er at vedkommende pasient er dekket av norsk folketrygd, og at:

  • det foreligger opplysning om hvem som er rekvirerende lege
  • det foreligger fulle personopplysninger om pasienten
  • det foreligger mistanke om sykdom, skade eller lyte, jfr. forskrifter

Rekvirent

Type prøve/type pasienter

Regning sendes til

Lege

Pasient som skal ta analyser i forbindelse med diagnostisering eller kontroll

Helfo

Lege

Pasient som skal ta an analyser som legen mener ikke er relevant

Pasient

Lege

Førerkortattest

Pasient

Lege

Turister fra EØS-land

Helfo

(ved fremvisning av EHIC-kort*)

Lege

Turister fra land utenfor EØS

Pasient

Lege

Arbeidstakere i Norge som er fra EØS-land

Helfo

(ved fremvisning av EHIC-kort*)

Lege

Arbeidstakere i Norge som er fra land utenfor EØS

Helfo

(ved fremvisning av EHIC-kort*)

Lege

Asylsøkere

Helfo

Lege

Asylsøkere som har fått avslag

Pasienten

(Helfo hvis behandlingsbehovet er akutt betinget)

Lege

Førstegangs undersøkelse av nyankomne innvandrere og flyktninger

Kommunen

Leger som praktiserer i andre land enn Norge

Norske pasienter som jobber i andre land enn Norge

Pasienten

(Kun leger i Norge har rekvireringsrett over trygden)

Sykehjem og boenheter

Analyser på beboere, inneliggende, korttidspasienter

Helfo

(Legens navn må være oppgitt)

Sykehjem og boenheter

Sykehjems-ansatte/beboere ved mistanke om MRSA

Helfo

Sykehjem og boenheter

MRSA-screening av nyansatte

Arbeidsgiver

Sykehus

Poliklinisk prøvetaking

Helfo

(Legens navn må være oppgitt)

Sykehus

Prøver tatt av inneliggende pasienter

Sykehus

BHT

BHT-screening

BHT

LAR og MAR

Rus-prøver

Helfo

Barneverntjenesten/

sosialkontor

For eksempel rus-prøver

BVT/Sosialkontor

Legemiddelindustri og andre

Kliniske studier og oppdragsanalyser

Oppdragsgiver

Tannleger

Egen forskrift gjelder

Homeopater

Pasient

Kiropraktorer

Pasient

Jordmødre

Oppfølging av gravide

Helfo

* EHIC-kort står for European Health Insurance Card

Listen er ikke komplett.