Hopp til hovedinnhold

Prøvebehandling

Serumfremstilling

De fleste av laboratoriets analyser foretas i serum. Dersom man ikke bruker gelrør, anbefales denne fremgangsmåten:

Blodprøven står til koagulering ved romtemperatur i minimum 1 time, maksimum 2 timer. Ved prøver til glukose og glukosebelastning må serum avpipetteres innen 1 time. Prøven sentrifugeres ved ca 1500 g i 12 minutter. Serum pipetteres over i plastrør. Engangs pasteurpipetter er å foretrekke fremfor overhelling. Får man blodlegemer med, er resentrifugering nødvendig.

Dersom man bruker gelrør, er det en del forhold, som håndtering av rørene og sentrifugering man skal være oppmerksom på for å få et godt resultat, se Serumfremstilling fra gelrør. Leverandøren har laget en nyttig, Bruksanvisning for BD Vacutainer SST.

Plasmafremstilling

Blodet tappes på rør tilsatt antikoagulans (f eks EDTA). Straks etter tappingen vendes røret minst 10 ganger for å få blod og antikoagulans godt blandet. Sentrifugering kan foretas med det samme, avhengig av analyse, se alfabetisk analyseliste under Analyse og klinikk. Plasma pipetteres over i plastrør som beskrevet for serum.

Til enkelte analyser skal blodrør med antikoagulans sendes inn som det er. God blanding straks etter tapping er nødvendig. Rørene skal ikke sentrifugeres. Dette gjelder f eks EDTA-blod til hematologiske analyser og HbA1c. Videre gjelder det innsending av heparinblod til analyse av tungmetaller (Bly, Kadmium og Kvikksølv) og citratblod til INR-bestemmelse for pasienter på antikoagulasjonsbehandling.

Merking

Rørene merkes med strekkode fra rekvisisjonen, det er viktig å benytte etikett med korrekt sluttsiffer/sluttkarakter. Enkelte etiketter har fargekoder, som angir materialet. Etiketter skrevet ut fra etikettskriver (Forum Fleks) er merket med matierale som skal benyttes og skrives ut i riktig rekkefølge for prøvetaking.
Riktig etikettvalg og plassering av etikettene loddrett på rørene er viktig for behandlingen av prøvene hos oss. For noen analyser med flere prøvesvar, er det spesielt viktig med gode merkeregler for å unngå forbyttinger eller misforståelser, se merking av rør til belastninger og kortisol aften.
Dato og klokkeslett for prøvetaking skal utfylles på rekvisisjonen, og vil da komme på svarbrevet, se også Retningslinjer.

Etikettene fra Fleks inneholder pasientopplysninger og det er derfor viktig at ubrukte etiketter makuleres. Husk at etikettene skal settes loddrett på rørene.

Smitteprofylakse

Det er å anbefale at man under alt arbeid med biologisk materiale bruker engangshansker og engangsutstyr. Blodprøver bør i størst mulig utstrekning behandles i et lukket system. Alt utstyr som har vært i kontakt med biologisk materiale, samles i egne beholdere for risikoavfall.