Hopp til hovedinnhold

Prøvetakingsutstyr

 

Mange EDTA-rør i et stativ

Til blodprøvetaking anbefales bruk av vakuumrør og selvlukkende nåler. Blodtappingen foregår da i et lukket system selv om man fyller flere rør ved samme venepunksjon. Vakuumrør er å få med alle aktuelle tilsetninger som EDTA, heparin og citrat i riktige mengder for de forskjellige formål.

Vakuumrør finnes også med gel. De brukes til serum- eller plasmafremstilling hvor hele separeringen foregår i et lukket system. Rørene inneholder en silikongel som under sentrifugeringen legger seg som en kompakt og ugjennomtrengelig barriere mellom blod/koagel og plasma/serum. Etter sentrifugering kan rørene sendes til laboratoriet uten at det er nødvendig å pipettere av serum eller plasma.

Laboratoriet har utført en rekke forsøk med gelrør og funnet at de har visse begrensninger. Blant annet har det vist seg at substanser i gelen interfererer med analyse av enkelte medikamenter - prøver som sendes sammen med vår gule rekvisisjon til analyse av legemidler kan ikke sendes på gelrør.

De forskjellige rørtypene som brukes ved vårt laboratorium, er listet opp under Bestilling av utstyr. For pensler eller spesialutstyr for molekylærbiologiske analyser og bakteriologi følger det med egen bruksanvisning. Alt prøvetakingsutstyr har en holdbarhetsdato og det er viktig at det sjekkes at denne ikke er utløpt.

Spesielle krav til prøvetakingsutstyr er beskrevet under den enkelte analysen hvis det er aktuelt, se alfabetisk analyseliste under Analyse og klinikk.