Hopp til hovedinnhold

Prøvetaking

Korrekte rutiner for prøvetaking gir god prøvekvalitet og sikrer mot feil.

Forholdene rundt pasienten nevnt under Forberedelse av pasient må være avklart. Selve prøvetakingen planlegges slik at nødvendig utstyr er på plass før prøvetakingen starter. Prøven bør taes uten eller med minst mulig stase. Stikkstedet desinfiseres. Riktig bruk av kanyle med prøvetakingsrør er vist i illustrasjon fra boken Diagnostic Samples. Detaljerte og gode arbeidsrutiner ved tapping av blodprøver er samlet i en liten folder som kan fåes ved henvendelse til laboratoriet.

Hvis det skal tas flere prøverør, følges anbefalt prøvetakingsrekkefølge. Rørene må blandes godt og merkes riktig, se beskrivelse for riktig etikettvalg og plassering av strek-koder. Prøver til belastninger og kortisol merkes spesielt.

Ved innsendelse av spesialrør finnes en egen prøvetakingsprosedyre. Fremgangsmåte for blodutstryk finnes under praktiske tips.

For mikrobiologiske analyser vil prøvetakingsanvisning følge prøvetakings- og transportsystem for gjeldende analyser. Se oversikt.

Blodprøvetaking av barn (pdf).

Urinprøvetaking (pdf)