Hopp til hovedinnhold

Forsendelse

 

Forsendelses konvolutt

Riktig håndtering og forsendelse av biologisk materiale er viktig av hensyn til pasienter, post-, transport-, og laboratoriepersonell. Konvolutter med prøver som har synlig lekkasje av prøvemateriale eller fikseringsvæske (formalin), kan ikke tas med av våre sjåfører. Legekontoret må da sørge for korrekt ompakking og ny emballering av prøven.

Ved forsendelse av prøver i posten, skal materialet håndteres i henhold til et regelverk beskrevet i Emballasjeforskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sendingene må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.
Sendingene skal leveres over skranke ved postkontor, ikke legges i postkasse. Det anbefales ikke postforsendelse av biologisk materiale ved fare for frost.

Opphør av A-post fra januar 2018 har medført at adressert post vil ta 2-3 virkedager. Forsendelse av biologisk materiale (hvite frankerte konvolutter) benyttes fortrinnsvis mandag, tirsdag og onsdag slik at prøvene ankommer Fürst før helgen.

Avsender står for korrekt forsendelse, og må sørge for innlevering av konvolutt/pakke på postkontoret innen lokal tidsfrist. posten.no/sende/pakke/ekspress-over-natten

Etter nærmere avtale tilbyr Fürst hentetjeneste av prøver i store deler av landet. Nærmere opplysninger om hentetjenesten fås ved å kontakte Transportansvarlig: 22 90 95 29 eller kundestotte@furst.no

Rekvirenter som ikke kan benytte hentetjenesten fra Fürst kan, etter avtale, bestille Ekspress Over -Natt konvolutter til prøver med kort holdbarhet. Ekspress-konvoluttene kan ikke brukes på fredager.
Oversikt over analyser med kort holdbarhet, se: furst.no/holdbarhet

Godkjent emballasje kan bestilles på våre hjemmesider, se: furst.no/bestilling

Se også Konvolutt riktig bruk, som gjelder både postforsendelse til oss.