Hopp til hovedinnhold

Etterrekvirering av analyser

Etter at prøven er sendt til laboratoriet er det mulig å etterrekvirere flere analyser. Slik kan man starte med en smalere utredning, for så å gå videre dersom de første prøvesvarene gir indikasjon for det. Det forutsettes at prøven er tilgjengelig hos Fürst, og at det er riktig type prøvemateriale.

Er man bruker av Fürst Forum er det tilrettelagt for etterrekvirering her. Ellers kan man ta kontakt med kundestotte@furst.no eller på telefon 22 90 96 66.