Nyhetsarkiv

 • Åpningstider for prøvetaking i påsken

    Prøvetakingssted Dato Åpningstid Oslo sentrum , Dronningens gate 40 25/3 26/3 27/3 07.30 - 15.00 07.30 - 15.00 07.30 - 13.00 Furuset , Søren Bulls vei 25 25/3 26/3 27/3 07.30 - 15.00 07.30 - 15.00 07.30 - 13.00 Majorstuen , Kirkeveien 64b 25/3 26/3 27/3 Stengt Stengt Stengt Sandefjord , Dronningens gate 3 25/3 26/3 27/3 07.30 - 15.00 07.30 - 15.00 07.30 - 13.00 Bergen sentrum , Strandkaien 16...
 • Hentetjeneste og postforsendelse i påsken

  Hentetjeneste: Våre henteruter kjøres som vanlig i påskeuken 25.-27. mars. Det vil ikke være mulig å endre hentetidspunkt disse dagene. Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver onsdag 27. mars. Postforsendelse påske 2024: (for de som ikke har hentetjeneste) Vi anbefaler ikke ordinær postforsendelse 21. og 22. mars, og ikke i påskeuken 25-27. mars. Unntak er SOI analyser p...
 • Nytt om kvantitativ HCV-RNA

  Fra 1.februar vil Fürst legge om svarbenevnelsen for kvantitativ HCV-RNA for å tilfredsstille krav i henhold til Norsk Laboratoriekodeverk. Dette er en analyse som gjøres automatisk dersom det er påvist hepatitt-C antistoff. Kvantitativ HCV-RNA er en PCR-metode som avklarer om det er virus til stede. Tidligere har man utgitt svaret i logaritmer (Lg) der man har omregnet svaret til IU/mL i...
 • Visning av cytologi- og histologisvar i Fürst Pasient

  Fürst vil i nærmeste fremtid starte med å vise frem diagnosen til prøvesvar for histologi og cytologi i Fürst Pasient. Makro- og mikro-beskrivelser vil ikke vises i pasientportalen. Alle nye patologisvar (histologi og cytologi) fra Fürst vil ha en fastsatt forsinkelse på 14 dager fra ferdigstillelse før prøvesvaret tilgjengeliggjøres. Dette for å sikre at legen har mulighet til dialog med...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 4,8% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2022 til november 2023 var på + 4,8%. Nye analysepriser vil være gjeldene fra 1.januar 2024.
 • Nytt rekvireringsmønster for retikulocytter og retikulocytthemoglobin

  Fra 1. januar 2024 rekvireres analysene retikulocytter og retikulocytthemoglobin som separate analyser.  Man vil ikke lenger få svar på begge analysene dersom kun den ene analysen er bestilt. Norsk bruksnavn for retikulocytthemoglobin er B-RetHb, mens Fürst sitt analysenavn er B-Ret He. Norsk bruksnavn og Fürst analysenavn for retikulocytter er B-Retikulocytter. Retikulocytter er unge...
 • Fürst Info 03-2023

  Fürst Info 03-2023

  - Brukerundersøkelse Fürst Pasient - Patologisvar i Fürst Pasient - Nye analyser hos Fürst - H-pylori PCR, erfaringer med ny metode - Nytt rekvireringsmønster retikulocytter og retikulocytthemoglobin - Åpningstider og hentetjeneste i julen Last ned Fürst Info 03-2023 (pdf)
 • Ny analyse - Transferrinreseptor

  Fra 16. oktober 2023 startet vi med analysen S-Transferrinreseptor (aka løselig transferrinreseptor, transferrinreseptor fragment, sTfR). Indikasjonen er jernmangel ved samtidig kronisk sykdom eller inflammasjon/akuttfasereaksjon. Ved rekvirering analyseres også S-Ferritin. Påviste ferritinverdier under nedre referansegrense medfører at S-Transferrinreseptor ikke blir analysert, da det sjelden...
 • Normens veileder for små helsevirksomheter - innspill ønskes!

  Kjære rekvirenter! ‘Normen’ er en bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet og forvaltet av Direktoratet for E-helse, i samarbeid med organisasjoner og virksomheter i helsesektoren generelt. Som en bransjenorm gir Normen oss ulike typer infomateriell som bidrar til mer harmonisert og praktisk forståelse av personvern og informasjonssikker...
 • FHI trenger "fyrtårnsleger" til nasjonal overvåkning av luftveisvirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) søker også i år etter flere leger som kan bidra til nasjonal overvåking av ulike luftveisvirus. Spesielt behov for flere deltagende leger fra region nord og vest. Ønsket er å få en best mulig oversikt over den samlede smittesituasjon i primærhelsetjenesten, noe som bl.a. vil være nyttig for utvikling av neste års influensavaksine. FHI oppfordrer sterkt til å bidra ti...
 • Ying Chen vant europeisk posterpris

  Vår medisinske direktør Ying Chen har vunnet pris for beste poster-presentasjon i Beste Poster Seksjon for Brystkreft under "35th European Congress of pathology» i Dublin. Studien er basert på undersøkelse av sammenheng mellom kreftceller og tumormikromiljøet i en populasjonsbasert serie fra Norsk Mammografiprogram i Vestfold fylke. Det er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold og CCBIO...
 • Prøvetakingsmesteren – Nye moduler innen mikrobiologi er nå tilgjengelig

  Prøvetakingsmesteren – Nye moduler innen mikrobiologi er nå tilgjengelig

  I tillegg til 8 moduler om blodprøvetaking, har vi nå utvidet med 4 helt nye moduler om mikrobiologisk prøvetaking. Her vil du finne spørsmål knyttet til prøvetaking av penselprøver, urinprøver og fecesprøver, og du kan teste din kunnskap om holdbarhet og prøvebehandling. Spillet gir ikke en fullverdig innføring i alle forhold rundt mikrobiologisk prøvetaking, men gir en god introduksjon til...
 • Fürst Pasient brukerundersøkelse - økt trygghet for pasienten

  Trygghet for pasienten og tidsbesparende for legekontoret   Resultater fra brukerundersøkelse om Fürst Pasient:   Det er nå over 1 million unike brukere av Fürst Pasient og nesten 10 millioner innlogginger siden vi lanserte pasientprotalen i 2018. For å undersøke nytteverdien av Fürst Pasient gjennomførte vi våren 2023 en brukerundersøkelse og fikk tilbakemelding fra 519 pasienter . Resultatene...
 • Internasjonal NASH-dag

  I dag, torsdag 8. juni, er den internasjonale Non-Alkoholisk SteatoHepatitt (NASH)-dagen over hele verden. NASH-sykdom er en økende folkehelsekrise. 76 % av type 2-diabetespasienter (T2D) og 90 % av overvektige voksne har non-alkoholisk fettleversykdom (NAFLD). Fordi NAFLD, T2D og fedme er nært knyttet til hverandre, vil forekomsten av NAFLD/NASH sannsynligvis fortsette å øke. Tilstandene kan...
 • Fürst Info 02-2023

  Fürst Info 02-2023

  - Nye analyser hos Fürst       - Helicobacter pylori PCR i feces       - P1NP ved oppfølging av osteoporose       - Elastase i feces ved mistenkt pankreassvikt - Ny analysemetode for F-Kalprotektin - Ny dermatofytt-test med Candida albicans - Ny modul i Prøvetakingsmesteren - Åpningstider og hentetjeneste i sommer Last ned Fürst Info 2-2023  (pdf)
 • En million unike brukere av Fürst Pasient!

  Etter lansering i 2018, har vår pasientportal furstpasient.no  nå over en million unike brukere.  Daglig logger nå 9000 – 10.000 pasienter seg inn på denne portalen for å se resultatene av prøvene de har tatt på legekontoret. Her kan de se resultatene fra prøver som er analysert hos Fürst helt tilbake til 1998. Legekontorene setter pris på dette tilbudet til pasientene. Nå slipper pasientene å...
 • Ny analyse - Elastase i feces

  Ny analyse - Elastase i feces

  Fra 1. juni 2023 starter vi med analysen elastase i feces. 
 • Innføring av Non-HDL-Kolesterol

  Fra 01.06.23 innfører vi Non-HDL-Kolesterol, som er en beregnet verdi av differansen mellom total-kolesterol og HDL-kolesterol (total-kolesterol – HDL-kolesterol). Ved samtidig rekvirering av total-kolesterol og HDL-kolesterol beregnes non-HDL-kolesterol automatisk. Analysen kan ikke rekvireres som egen analyse. Non-HDL-kolesterol inkluderer, i tillegg til LDL-kolesterol, rest-kolesterol (VLDL*...
 • Ny egenutviklet Helicobacter pylori PCR test

  Fürst har startet opp med ny analyse: H. pylori PCR. Analysen anbefales hos pasienter med symptomer på gastritt/ulcus og som har fått påvist  H.   pylori  IgG . Diagnostiske metoder for påvisning av helicobactersykdom er: 1. Biopsi fra mageslimhinnen til dyrkning, histologi eller ureasetest 2. Serologisk påvisning av IgG antistoffer 3. Ureasepuste-prøve 4. Påvisning av H. pylori antigen i...
 • Forskning og utvikling ved Fürst

  Som et av Nordens største laboratorier, er det viktig for oss å være i front når det gjelder innovasjon og utvikling av nye diagnostiske metoder og tjenester. Fürst er en del av det norske helsevesenet, og vi har derfor en forpliktelse til å bidra med løsninger og kunnskap til beste for befolkningens helse. Forskningen vi er involvert i skaper også relasjoner til forskningsmiljøene ved...
 • Fürst Info 01-2023

  Fürst Info 01-2023

  - Avvikling av auto-immunitetsanalyser - Forum får HelseID-innlogging - Innføring av FIB-4 - Påvisning av Helicobacter pylori i feces - Endret holdbarhet for HbA1c - Åpningstider og hentetjeneste i påsken Last ned Fürst Info 1-2023 (pdf)
 • Avvikling av auto-immunitetsanalyser hos Fürst

  Fürst har gjennom flere år tilbudt analysene S-ANA-screen og S-ANCA for diagnostikk og oppfølging av auto-immune sykdommer.  Vi har kort svartid og prøvesvarene har blitt vurdert av spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Analysekostnader har vært dekket via Helfo sin refusjonsordning gjennom avtale med et av de regionale helseforetakene. I avtale gjeldende fra 2023 er dessverre disse...
 • Google Analytics fases ut

  I lys av Datatilsynets varslede vedtak og anbefalinger av 1. mars 2023, har Fürst besluttet at all bruk av Google Analytics (GA3) blir avsluttet samme dato. Verktøyet blir brukt generelt som webanalyse- og målingsverktøy, men er, av Fürst, kun brukt til enkel besøksstatistikk på våre nettsider furst.no og furstforum.no. Bakteppet for vår avgjørelse, er at stadig flere Datatilsyn i Europa...
 • Temahefte fra Fürst: Luftveisinfeksjoner

  Temahefte fra Fürst: Luftveisinfeksjoner

  Temahefte 08 fra Fürst: LUFTVEISINFEKSJONER Temahefte 08 er ment å gi en oversikt over de ulike luftveisinfeksjoner med tilhørende mikrobiologiske analyser, samt valg av antimikrobielle midler. Oppdatert og utfyllende informasjon om de ulike analysene finner du her. Trykk her for å laste ned heftet som en PDF. Alle våre temahefter kan dere finne under  /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/...
 • Innføring av FIB-4 hos Fürst

  Vi innfører FIB-4 som er et skåringssystem basert på pasientens alder, antall trombocytter, ASAT og ALAT. Beregnings gjøres automatisk ved hjelp av følgende formel: FIB-4 = (alder x S-ASAT)/(B-Trombocytter x √S-ALAT) FIB-4-skår er proporsjonal med pasientens alder og er i utgangspunktet validert for aldersgruppen 35–65 år. Indikasjonen er utredning av leversykdom, kartlegging av risiko for...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 6,5% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2021 til november 2022 var på + 6,5%. Nye analysepriser vil være gjeldene fra 1.januar 2023.
 • Prøvetaking tilbake til Furuset 16.januar

  Prøvetaking tilbake til Furuset 16.januar

  16. januar åpner vi igjen for prøvetaking av pasienter på Furuset, Søren Bulls vei 25 . Åpningstider: mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00, (ons 7.30 - 20.00). Prøvetaking på Haugerud senter opphører fra og med samme dato. Kart til alle våre prøvetakingsstasjoner gjeldene fra 16.januar 2023.
 • Fra 1.1.2023 kan ikke Fürst lenger analysere prøver som inngår i Livmorhalsprogrammet

  HSØ har bestemt at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende  Livmorhalsprogrammet  kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Oslo Universitetssykehus (OUS). Fürst har i en årrekke analysert en betydelig andel av cervixcytologi i HSØ, men avtalen med HSØ opphører 31.12.22. Helseforetakene benytter en...
 • Fürst Info 04-2022

  Fürst Info 04-2022

  - Cervix-cytologi tilhørende Livmorhalsprogrammet - Utredning av mistenkt infeksiøs gastroenteritt - Luftveisagens nasjonalt og lokalt - Timebestilling for glukosebelastning - Åpningstider og hentetjeneste i julen Last ned Fürst Info 04-2022  (pdf)
 • Pasientens prøvesvar - NILAR

  Prosjektet "Pasientens prøvesvar" - tidligere kalt NILAR - er nå i gang med teknisk utprøving.  Prosjektets første delmål er å tilgjengeliggjøre prøvesvar for helsepersonell på tvers av institusjoner og foretak via Kjernejournal.  Fürst er valgt som foregangsaktør på lab-siden i dette prosjektet, og vi er nå sammen med et par legekontor i gang med å bistå Norsk helsenett med utprøving og...
 • Åpen kveld 2022 - takk for besøket!

  Tusen takk til dere alle som kom og var sammen med oss på Åpen kveld i går! Det ble en fantastisk hyggelig kveld med gode forelesninger, flere omvisninger og masse blide koselige besøkende overalt! Hvis noen ønsker å få tilsendt noen av foredragene på e-post kan de kontakte oss på marked@furst.no  . Tusen takk for besøket!
 • Fürst Info 03-2022

  Fürst Info 03-2022

  - Luftveisdiagnostikk - MRSA-prøver og forsendelse - Kliniske opplysninger og vilkår for refusjon - Elektronisk betalingsløsning for pasienter i Forum - Åpen kveld hos Fürst Last ned Fürst Info 03-2022  (pdf)
 • Elektronisk betalingsløsning i Forum Fleks

  Elektronisk betalingsløsning i Forum Fleks

  eFaktura for pasientbetalte analyser i Forum Fleks I versjon 2.6.9.0 av Forum Fleks vil det nå bli laget en eFaktura dersom man haker av for at pasienten skal betale selv. Det skal ikke lenger skrives ut en papirfaktura på legekontoret for dette. For pasienter uten eFaktura, vil man få få beskjed om å fylle ut korrekt fakturaadresse. Faktura vil da sendes til pasienten per post. Er det pasient...
 • FHI trenger «Fyrtårnsleger» til nasjonal overvåking av luftveisvirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) søker leger som kan bidra til nasjonal overvåking av ulike luftveisvirus. Dette for å få en best mulig oversikt over den samlede smittesituasjon i primærhelsetjenesten, noe som bl.a. vil være nyttig for utvikling av neste års influensavaksine. FHI oppfordrer sterkt til å bidra til denne nasjonale overvåkingen av luftveisvirus, som kan hjelpe dem å forstå utbredelse o...
 • Invitasjon til Åpen Kveld hos Fürst

  Onsdag 19. oktober åpner vi dørene og ønsker rekvirenter og medarbeidere velkommen til vårt laboratorium for aktuelle fagseminar med bl.a. foredrag av Ole Petter Hjelle. 
 • SARS-CoV-2: Endring i refusjon fra Helfo fra 1.7.2022

  Fürst informerer om at det fra 1.7.2022 er gjort en refusjonsendring fra Helfo angående SARS-CoV-2 analyser. Følgende forskrift er gjeldende (som for andre analyser):  § 1. Det ytes stønad til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt og i private sykehus som driver laboratorie- og røntgenvirksomhet. Det er et vilkår for stønad at lege er søkt for sykdom...
 • Cervix-cytologi: Viktig endring i screeningprogrammet mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst

  Myndighetene har pålagt Helse Sør-Øst RHF (HSØ) en omlegging av Livmorhalsprogrammet, med overgang fra cytologi til HPV-basert screening for kvinner mellom 34-69 år. Omleggingen ble startet gradvis fra 2020. HSØ bestemte da at alle cervixcytologi-prøver (til cytologi og/eller HPV) tilhørende Livmorhals-programmet kun skal analyseres ved 3 offentlige helseforetak: Sykehuset i Østfold, Akershus...
 • Fürst Info 02-2022

  Fürst Info 02-2022

  - Riktig prøvetaking ved:        Urincytologi        Dermatofytter        Analyse av barnemark - Siste nytt fra Forum Web - Åpningstider og hentetjeneste i sommer - Åpen kveld hos Fürst Last ned Fürst Info 02-2022 (pdf) 
 • S-Kalsium, fritt (pH 7,4) analysering på Fürst

  Fra mandag 02.05.22 blir det mulig å få analysert S-Kalsium, fritt (pH 7,4) på alle prøver tatt på våre prøvetakingsenheter. S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir også etterrekvirert på alle prøver hvor det er rekvirert P-PTH , og som blir tatt på våre egne prøvetakingsenheter. S-Kalsium, fritt (pH 7,4) blir ikke analysert i tilsendte prøver på grunn av kort holdbarhet.
 • Analysering av HbA1c hos pasienter med thalassemi eller hemoglobinvariant

  Hemoglobinopatier inndeles i hemoglobinvarianter og thalassemier. Normalt hemoglobin (hemoglobin A) består av to beta-globinkjeder og to alfa-globinkjeder, som hver omslutter et hem-molekyl. En hemoglobinvariant skyldes en mutasjon i genet som koder for enten alfa- eller beta-globin som resulterer i en endret aminosyre/globinkjede. Det er beskrevet over tusen ulike hemoglobinvarianter, hvorav d...
 • Fürst Info 01-2022

  Fürst Info 01-2022

  - Gjeninnføring av luftveisdiagnostikk - Rekvirering av jernbelastningstest - HbA1c hos pasienter med hemoglobinopati - Elektronisk betalingsløsning i Forum for pasienter - Stort behov for Fürst Pasient - Åpningstider og hentetjeneste påsken - Kvantitativ rapportering av prøvesvar til blod i feces Last ned Fürst Info 01-2022  (pdf)
 • SARS-CoV-2 prøver blir ikke lenger analysert i helger

  Gjennom pandemien har Fürst fått dispensasjon fra arbeidsmiljøloven for å få analysert SARS-CoV-2 prøver 7 dager i uken for å sikre kort svartid på disse prøvene også i helgene. Den 10. mars 2022 mottok vi ny informasjon fra Helsedirektoratet om at behovet for rask svartid på SARS-CoV-2 (PCR) ikke lenger er tilstede, og at det nasjonale målet om 24-timers svartid kan avvikles. I tråd med...
 • Gradvis gjeninnføring av luftveis-diagnostikk

  Vi opplever at volumet av SARS-CoV-2 prøver nå er fallende, og derfor vil vi i de nærmeste ukene gradvis kunne utvide analysetilbudet for andre luftveisagens igjen. Første mars åpnet vi  for rekvirering av  Luftveisbakterier  ( Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertusssis).  Fra 7. mars er det mulig å rekvirerer Forkjølelsespanel hvor RS-virus,  hMPV (Humant metapnumovirus...
 • Nytt om jernbelastningstest

  Fra 1.mars rekvireres jernbelastningstest i Fürst Forum ved å bestille Jernbelastning. Ved rekvirering av Jernbelastning tas det først fastende nullprøve og deretter 2-timersprøve to timer etter peroral jerntilførsel av 100-140 mg jern i ferroform. Følgende prøvesvar utgis. Nullprøve:  S-Ferritin, S-Jern, S-Transferrinmetning, TIBC og CRP. 2-timersprøve:  S-Jern og S-Transferrinmetning. For mer...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 5,1% i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI). Økningen i KPI fra november 2020 til november 2021 var på + 5,1%. Nye analysepriser vil være gjeldene fra 1.januar 2022.
 • Cervix-cytologi: Fürst starter opp med HPV som primærscreening

  Fürst har i ny rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF, for screening av cervixprøver i Livmorhalsprogrammet for 2022, nå startet med HPV som primær screening for kvinner mellom 34 og 69 år. Cervixprøver fra kvinner under 34 år og over 69 år vil det fortsatt utføres primær cytologi på, dersom ikke pasienten er inne i et annet oppfølgingsløp etter tidligere funn/historikk. Laboratoriet vil selv sørge...
 • F-Blod utgår fra 1/1-22

  Fra oktober 2021 har Fürst tatt i bruk immunologisk test for fekalt hemoglobin (F-Hemoglobin). Hemofec (F-Blod) ble tilbydd i overgangsperioden fra oktober til desember og fra 1/1-22 er det ikke lenger mulig å bestille Hemofec. Les mer om analysen F-Hemoglobin her: https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/ifobt/
 • F-Hemoglobin (ifobt) utgis nå kvantitativt

  F-Hemoglobin (immunologisk fekalt okkult blod test, iFOBT): Fra mandag den 13.12.21 vil svarene til F-Hemoglobin gis ut kvantitativt. Enheten er µg Hb per g feces (µg/g feces). Mer informasjon om  F-Hemoglobin .
 • Midlertidig redusert luftveis-diagnostikk

  Fürst mottar nå så store mengder SARS-CoV-2 prøver at vi i en periode ikke har kapasitet til å analysere alle luftveisagens i våre luftveispanel. Dette beklager vi sterkt, men vi ser det er nødvendig å opprettholde korte svartider for SARS-CoV-2 og vil derfor prioritere å analysere disse prøvene. Ved rekvirering av influensapanel vil vi en tid fremover kun analyseres for følgende luftveisvirus:...
 • Fürst Info 04-2021

  Fürst Info 04-2021

  - Korte svartider på patologiprøver - Rhinovirus inkludert i forkjølelsespanel - Luftveispaneler og sykdomsovervåking - Nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst - Timebestilling for glukosebelastning - Åpningstider og hentetjeneste i julen - Endring av analysenavn til transferrinmetning Last ned Fürst Info 04-2021(pdf)
 • Sjekk nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst

  Fürst har nå ferdigstilt en statistikk som viser nasjonal og fylkesvis forekomst av de ulike luftveisagens som påvises fortløpende i samfunnet. Man kan også sjekke statistikken i egen kommune, men ofte er tallene her relativt små.
 • Pediatriske referanseområder for trombocytter

  Fra 09.11.2021 har vi innført egne referanseområder for barn i alderen 0 – 18 år. Disse kan finnes i alfabetisk analyseliste under lenken fullstendig referansetabell. På svarrapporten vil stjernemerkingen følge aktuell alder.
 • Luftveisvirus: Rhinovirus blir nå inkludert i forkjølelsespanel

  Grunnet den epidemiologiske situasjonen i Norge med økende påvisning av rhinovirus, blir denne analysen inkludert i vårt forkjølelsespanel fra 8. november.   I dette panelet inngår nå følgende analyser: Rhinovirus, Humant metapneumovirus (hMPV), RS-virus og  coronavirus-forkjølelse (4 ulike coronavirus som ikke må forveksles med SARS-CoV-2) . Forkjølelsespanel fra 8.november   Humant...
 • Nye luftveisanalyser og paneler

  For å sikre en bedre diagnostikk ved luftveisinfeksjoner og for redusere unødvendig bruk av antibiotika ved virusinfeksjoner, vil Fürst fra og med 25.oktober utvide det diagnostiske tilbudet med flere nye luftveisanalyser (PCR). Tabellen under gir en oversikt over hvilke analyser som inngår i de ulike luftveispanel og hvilke analyser som er nye. SARS-CoV-2 vil inngå i Influensapanelet, men kan...
 • Ny analyse for blod i feces

  Ny analyse for blod i feces

  Immunologisk fekalt okkult blod test (iFOBT) erstatter Hemo-Fec hos Fürst 15.oktober 2021. Da den nye testmetoden benytter seg av spesifikke antistoffer mot humant hemoglobin, er det ikke lenger nødvendig med kost- og legemiddelrestriksjoner før avføringsprøve tas. Det vil derfor ikke lenger være mulig å utføre F-Blod (075) i tilsendt feces glass u/tilsetning. Ved mottatt HEMO-FEC ® slides vil...
 • Fürst Info 03-2021

  Fürst Info 03-2021

  - Luftveisinfeksjoner og nye analyser - Nye rør ved luftveisinfeksjoner – UTM - PatoGen og fiskehelse – et nytt fagområde for Fürst - Ny analyse for blod i feces - Kommentere et prøvesvar i Fürst Pasient Last ned Fürst Info 03-2021 (pdf)
 • Innreisekrav og dokumentasjon covid-19

  Vi gjør oppmerksom på at personer som skal ut å reise, selv er ansvarlig for å sjekke de til enhver tid gjeldende innreisekrav og krav til dokumentasjon angående SARS-CoV-2/Covid-19 i det landet de skal reise til. PDF av svarbrevet med dine prøvesvar finner du på www.furstpasient.no . Har du behov for ytterligere dokumentasjon/attest på SARS-CoV-2 PCR (nese/halsprøve) tilbyr IKKE Fürst dette....
 • Fürst Medisinsk Laboratorium har kjøpt PatoGen

  Stolt ny eier av 100% av aksjene vil videreutvikle PatoGen som ledende leverandør av forebyggende og diagnostiske analyser og bidra til at oppdrettsnæringen fortsetter å utvikle seg
 • Rusmiddelanalyser til automatisk bekreftelse

  Fra og med 8.6.21 vil følgende rusmiddel screeninganalyser automatisk settes opp til bekreftelse med spesifikk analyse: Amfetaminer Ecstasy Benzodiazepiner Cannabinoider Opiater Kokain Oksykodon Etylglukuronid Analyse 798 «Spesifikk analyse ved positiv screening» utgår. Dersom man ikke ønsker spesifikk bekreftelse, må ny analyse R99 «Ønsker ikke spesifikk analyse ved positiv screening»...
 • Fürst Info 02-2021

  Fürst Info 02-2021

  - Ny metode på NT-proBNP - Serologisk diagnostikk av covid-19 - Genetiske varianter av SARS-CoV-2 - Kritiske prøvesvar og tilgang på mobilnummer - Svartider for vitaminanalyser - Åpningstider og hentetjeneste i sommer Last ned her (pdf)
 • Temahefte fra Fürst: Rusmidler og rusmiddelbruk

  Temahefte fra Fürst: Rusmidler og rusmiddelbruk

  Temahefte 07 fra Fürst: RUSMIDLER OG RUSMIDDELBRUK Temahefte 07 omhandler de mest brukte rusmidlene, deres virkninger, samt konsekvensene av bruk. Heftet beskriver også de ulike analyser og analysemetoder Fürst tilbyr, samt prosedyrer ved prøvetaking.  Trykk her for å laste ned heftet som en PDF. Alle våre temahefter kan dere finne under  /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/ Ønsker...
 • Bok: Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

  Bok: Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

  I denne boka blir kunnskap om infeksjonssykdommer knyttet til mikroorganismene som forårsaker dem. Leseren får vite hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler infeksjonssykdommer, og får samtidig innsikt i bakgrunnen for metodene som blir brukt. Boka er relativt kortfattet og skrevet i et forståelig språk, noe som gjort den til en mye brukt lærebok siden førsteutgaven kom ut i 1997....
 • Ny metode for NT-proBNP

  Gjeldene fra 3.mai.
 • Midlertidig flytting av prøvetaking på Furuset fra 12.april

  Grunnet ombygging av våre lokaler på Furuset i Oslo, må vi i løpet av våren midlertidig stenge vår prøvetakingsstasjon i Søren Bulls vei 25. Vi vil fra og med 12.april ha en prøvetakingsstasjon på Haugerudsenteret 1, 0673 Oslo - Se kart Dersom det kreves akkreditert prøvetaking må pasienten inntil videre møte i vår avdeling i Oslo Sentrum eller Majorstuen. Pasienter som skal ta prøver til...
 • Ny IgG-analyse for SARS-CoV-2

  Fra og med 23/3 tar vi i bruk en ny IgG-analyse for SARS-CoV-2. Denne vil kunne påvise immunrespons både ved sykdom og vaksinering.
 • Spyttprøver fra skoler i Oslo (SARS-CoV-2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med FHI har Fürst bistått med å evaluere og teste et utvalg prøvetakingssett for spyttprøvetaking. Analysering av spytt for å påvise Covid-19 er som metode, like god som tradisjonell testing med hals- og neseprøve. Tiltenkte rutiner på skolene: Helsepersonell fra Oslo kommune med erfaring fra tidligere skoletesting er ansvarlig for informasjon ut...
 • Fürst Info 1-2021

  Fürst Info 1-2021

  - Mutasjoner: Påvisning av SARS-CoV-2 virusvarianter - Allergitesting - Forskningsstudien Colonize - Forum Web og egen prøveID på vitaminer - Åpningstider og hentetjeneste i påsken Last ned (pdf)
 • Mutasjoner: Påvisning av SARS-CoV-2 virusvarianter

  Fürst Medisinsk Laboratorium benytter en real-time PCR metode (RT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2.  Mutasjoner oppstår kontinuerlig i et RNA-virus som formerer seg og i Covid-19 pandemien kjenner vi til mange tusen varianter av SARS-CoV-2. Tre SARS-CoV-2-varianter har betydning så langt og disse bør overvåkes. Fürst kan nå påvise disse tre variantene: «Britisk variant» 501Y.V1. Mutasjonen N501...
 • Forsknings-studien COLONIZE

  Fürst Medisinsk Laboratorium er nå innlemmet i den norske, kliniske randomiserte multisenterstudien COLONIZE. Studien ledes av Klinisk effektforskning ved universitetet i Oslo og til nå er 14 nasjonale sykehus knyttet til studien. Formålet er å rekruttere pasienter utenfor sykehus med ny C. difficile -infeksjon til en behandlingsstudie for å vurdere to ulike behandlingsopplegg. En aktuell...
 • Ny versjon av HelseID 16. februar 2021

  Norsk Helsenett produksjonssetter versjon 3.0 av HelseID. Tjenesten kan være ustabil eller utilgjengelig i deler av perioden. Start:  16.02.21 kl. 20.00 Slutt:  16.02.21 kl. 21.00   Dette vil påvirke innlogging i ForumWeb og Smittevernportalen som benytter seg av HelseID for pålogging. Les mer:  https://www.nhn.no/deploy-av-helseid-30-16-februar-2021/  
 • Sekvensering av positive Covid-19 prøver

  Fürst Medisinsk Laboratorium har under hele pandemien videresendt et gitt antall positive covid-19 prøver til FHI for sekvensering. På bakgrunn av ny epidemiologisk situasjon med nye mutasjoner, videresender vi nå – etter gitte kriterier fra FHI - et høyere antall prøver til sekvensering enn tidligere. Aktuelle kriterier for sekvensering er bl.a. positive prøver fra personer tilhørende Nordre...
 • Prisregulering i samsvar med konsumprisindeksen

  Fürst informerer om at våre analysepriser fra årsskiftet vil reguleres med 1.4%  i tråd med endringen i konsumprisindeks (KPI). Økningen i KPI fra desember 2019 til desember 2020 var på + 1.4 %. Nye analysepriser vil være gjeldene fra 1. januar 2021.
 • Akkreditering og SARS-CoV-2

  Fürst er et akkreditert medisinsk laboratorium (ISO-15189) og vi vurderer fortløpende vårt akkrediteringsomfang. Det er for tiden ikke prioritert å inkludere SARS-CoV-2 i akkrediteringsomfanget.  Det er avdekket at akkrediteringslogoen feilaktig har kommet på enkelte svarrapporter i furstpasient.no. Alle analyser som er akkreditert merkes med «A for akkreditert analyse». Svarrapporter med...
 • Ny coronavirus variant

  Ny coronavirus variant er påvist i Storbritannia. Denne nye varianten vil kunne påvises med vår PCR diagnostikk. Den engelske varianten har mutasjoner i S-genet. Vi analyserer på E-genet og fanger derfor opp denne varianten. https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/nye-varianter-av-sars-cov-2-kunnskap-risiko-og-respons-rapport-27.12.2020.pdf
 • Fürst Info 04-2020

  Fürst Info 04-2020

  - Viktige pasientopplysninger ved SARS-CoV-2 rekvirering - Ny medisinsk direktør i Fürst - Kommentering av prøvesvar fra rekvirent til pasient i furstpasient.no - Forsendelse av patologiprøver - Åpningstider og hentetjeneste i julen Last ned (pdf)
 • Corona prøvesvar i furstpasient.no og skriftlig svarbrev

  Pasienter kan selv sjekke svaret på sin Coronaprøve i pasientportalen  furstpasient.no  når svaret er ferdig analysert hos Fürst. Man logger da inn via ID-porten, f.eks. med BankID. Det vil også bli sendt en SMS-varsling til pasienten når svar på denne testen foreligger. Prøvesvar for SARS-CoV-2 (PCR) vil også foreligge på helsenorge.no . Hvis behov for skriftlig svarbrev , kan pasient selv hen...
 • Blodprøvetaking ved luftveissymptomer

  Vi minner om at pasienter med luftveissymptomer ikke kan møte til prøvetaking andre steder enn hos Fürst på Furuset, eller etter avtale hos Fürst i Sandefjord. Er pasienten  i isolasjon eller karantene, eller det er mistanke om Covid-19 smitte,  kan pasienten uansett ikke møte til prøvetaking hos Fürst. Fürst utfører ikke SARS-CoV-2 prøvetaking.
 • Prøvetakingsmesteren

  Prøvetakingsmesteren

  Et nyttig og morsomt læringsspill for dere som har blodprøvetaking som arbeidsfelt.
 • SARS-CoV-2 PCR inkluderes i virus-luftveispanelet

  Vi nærmer oss sesongen for luftveisinfeksjoner. I den forbindelse har det på nytt kommet innspill fra FHI om at laboratoriene analyserer prøver fra pasienter med luftveissymptomer også på andre virus enn SARS-CoV-2 samt bakterier. Hensikten er epidemiologisk overvåkning, og at det er et medisinsk behov å påvise årsaken til luftveisplager samt at det vil være behov for spesifikke smitteverntilta...
 • Smittevernportalen

  Smittevernportalen

  I forbindelse med corona-pandemien har det vært mye fokus på smittevern og tilhørende oppfølging av smittede. Med manuelle rutiner har dette vært en stor utfordring for smittevernleger i mange kommuner. Fürst har derfor lansert en egen smittevernportal i Fürst Forum Web. Denne gir smittevernlegen et sanntidsinnsyn i pasienter med positive svar på SARS-CoV-2 (PCR) i egen kommune, og med...
 • Fra 15.okt. er enkelte ref.grenser for barn justert

  Fra 15.10.2020 er enkelte referansegrenser for barnealderen justert. Dette gjelder analysene S-Ferritin, S-Kalsium, S-Fosfat uorganisk, S-Albumin, S-Kreatinin, S-Urinstoff, S-Natrium, S-Kalium, S-Fritt T4, S-Fritt-T3 og P-MMA.
 • Fürst Info 03-2020

  Fürst Info 03-2020

  - SARS-CoV-2/Covid-19 inkluderes i virusluftveispanelet - Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM - Våre svartider på SARS-CoV-2/Covid-19 - Ulike type pensler (PCR) - Prøvetakingsmesteren – et digitalt spill om prøvetaking Last ned (pdf)
 • Feil i Id-Porten

  Torsdag 01.10.2020 oppstod det en feil i Id-Porten (levert av Difi). Denne feilen som varte fra kl. 22:00 til 23:11, gjorde at du kunne bli logget inn som en annen bruker. 
 • Covid-19 immuntesting utvides med påvisning av IgM

  Det er nå over et halvt år siden covid-19 kom til Norge. For å kunne tidfeste infeksjonen vil prøver til påvisning av S-SARS-CoV-2 Antistoff fra 22. september 2020 bli undersøkt for både SARS-CoV-2 IgM og SARS-CoV-2 IgG. Fortsatt er påvisning av viruset med PCR i nasofarynxpensel eller halspensel å foretrekke tidlig i sykdomsforløpet.
 • Fürst tilbyr ikke prøvetaking ved covid-19

  Fürst får mange henvendelser om prøvetaking ved mistanke om smitte av coranavirus. Fürst analyserer slike prøver ved vårt laboratorium , men vi tilbyr IKKE corona prøvetaking (nese og/eller halsprøve) ved våre prøvetakingsstasjoner. Vi tilbyr blodprøvetaking for påvisning av antistoff mot corona, men ikke penselprøven som påviser pågående sykdom. Ønsker man å få tatt en slik prøve må man kontak...
 • Barns prøvesvar i Fürst Pasient

  Vi har nettopp lansert en ny versjon av pasientportalen Fürst Pasient. Nytt i denne versjonen er innsyn i egne barns prøvesvar for barn under 12 år. For barn over 12 år vil svarene ikke være synlig for de med foreldreansvar lenger. Dette som følge av pasient- og brukerrettighetsloven.  En annen nyhet i portalen er muligheten til å se analysehistorikken til en analyse. Denne viser alle prøvesvar...
 • Fürst Info 02-2020

  Fürst Info 02-2020

  - Ny analyse – S-SARS-CoV-2 IgG (antistoff) - Ny rutine ved bestilling av SARS-CoV-2 PCR - Smittevernportalen - Nyheter i Fürst Pasient:      - Tilgang til barns prøvesvar      - Analyseoversikt med historiske data - Åpningstider og hentetjeneste i sommer Last ned her (pdf)
 • Ny rutine ved bestilling av SARS-CoV-2 PCR (penselprøve)

  Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at fullt luftveispanel gjøres ved rekvirering av SARS-CoV-2 (PCR, penselprøve). Bakgrunnen for dette er at det ikke er mulig klinisk å skille covid-19 fra andre luftveisinfeksjoner. Dessuten brukes analyseresultatene til epidemiologisk overvåkning. På bakgrunn av lav forekomst av luftveisinfeksjoner og endret indikasjon for rekvirering av SARS-CoV-2 forandr...
 • Serologisk test for Covid-19 er klar

  Serologisk test for Covid-19 er klar

  En serologisk test for å påvise antistoff mot SARS-CoV-2 er nå etablert og tilgjengelig i vår analysekatalog SARS-CoV-2. Analysenavnet er S-SARS-CoV-2 IgG (alternativt navn: Covid-19 IgG-antistoffer).
 • Utvidet bruk av Fürst prøvetaking

  Vi ser at mange legekontor nå har begrenset mulighet for prøvetaking grunnet Covid-19 situasjonen. I den forbindelse vil Fürst Medisinsk Laboratorium nå utvide sin kapasitet for å tilby blod- og urinprøvetaking for flere av våre rekvirenter.   I Oslo har Fürst 3 prøvetakingsstasjoner (Majorstua, Oslo sentrum og på Furuset) og vi har også en prøvetakingsstasjon i Sandefjord og en i Bergen. Her h...
 • Endring i nivå for HbA1c

  Kvalitetskontroller har vist at vår HbA1c-analyse har gitt noe for høye verdier. På bakgrunn av dette vil laboratoriet fra og med tirsdag 17. mars 2020 bytte HbA1c-kalibrator. Dette vil medføre noe lavere verdier for HbA1c i hele måleområdet sammenlignet med tidligere. Ved den diagnostiske grensen for diabetes mellitus (48 mmol/mol) betyr dette at man kan forvente en reduksjon i nivået på ca. 1...
 • Pasient/rekvirent - Viktig informasjon om Corona

  Fürst følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FHI (Folkehelseinstituttet) for å beskytte pasienter og helsepersonell. Er du i karantene, kan du ikke komme til Fürst. Mistenker du at du er Coronasmittet, ring 116 117. Har du generelle spørsmål om Corona smitte, ring kommunens informasjonstelefon eller FHI sin informasjonstelefon 815 55 015. Generell informasjon om coronavirus på fler...
 • Corona prøvesvar i furstpasient.no og Fürst Forum

  Se corona prøvesvar i furstpasient.no og Fürst Forum
 • Fürst Info 01-2020

  Fürst Info 01-2020

  - Nytt om pasientportalen furstpasient.no - Nytt Coronavirus (SARS-CoV-2) - Forum Web – skybasert løsning i pilot - Offisielle testpasienter - Asymptomatisk bakteriuri – ny svarrutine - Åpningstider og hentetjeneste i påsken - Åpen kveld hos Fürst - AVLYST!  Last ned her (pdf)
 • Nytt Coronavirus (SARS-COV-2), diagnostikk

  Fürst tilbyr nå diagnostikk mhp SARS-CoV-2. Pga. at utbruddet har lammet leveranser av noen diagnostiske reagenser har FHI har satt opp kriterier for testing. Disse finnes på: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/ Indikasjonsstillingen må angis ved rekvirering av analysen. Anbefalt prøvemateriale er nasofarynx- eller...
 • AVLYST - Åpen kveld for våre rekvirenter 22.april

  Grunnet Covid-19 situasjonen må vi dessverre avlyse Åpen kveld 22. april. Vi planlegger tilsvarende møte til høsten.
 • Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset?

  Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse: ring fastlegen din eller legevakt på telefon 116117 Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner: Har vært i et område med vedvarende spredning av...
 • Manglende analyseoppslag i Forum

  Vi har oppdatert de serverne som viser analyseoppslag (blåbokoppslag), og dette medfører at noen ikke lenger ser oppslag av analysesidene (blåbok) slik som de skal i Fürst Forum. For å rette opp dette må man gå inn via Forum-logoen øverst til venstre i Forum-bildet og velge "Alternativer for Forum". Deretter velger man "Programinnstillinger" i venstre sidemeny. Her må man høyreklikke på...
 • Jernstatus ved hemoglobinopatiutredning

  Fra og med 2.12.19 vil S-ferritin og S-CRP bli analysert i tillegg til erytrocyttparametre, hemoglobinelektroforese og alfa-thalassemi gentest når det rekvireres Hemoglobinopatiutredning.   Det er viktig å avklare om det foreligger jernmangel hos pasienter som utredes for mulig hemoglobinopati. Samtidig jernmangel kan komplisere tolkningen av hemoglobinelektroforese og føre til falskt negativt...
 • Fürst Info 03-2019

  Fürst Info 03-2019

  - Kommunereformen 2020 - Endring av tappeanvisning for MMA - Arvelig (primær) hemokromatose - TSI har fått nytt referanseområde - Helseboka – et nytt digitalt verktøy - Åpningstider og hentetjenestejulen 2019 Last ned her (pdf)
 • Informasjon om forskningsprosjekt om primær ovariesvikt og tidlig overgangsalder

  Overgangsalderen inntreffer hos de fleste kvinner i alderen +/- 50 år. Da avtar eggstokkenes produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner og menstruasjonen opphører. Når sviktende eggstokkfunksjon inntrer før 40 års alder, kaller vi det  tidlig overgangsalder  (prematur menopause). Dersom årsaken sitter i eggstokkene får kvinnen diagnosen:  primær ovariesvikt  (primær ovarialinsuffisiens). Dette k...
 • TSI har fått nytt referanseområde

  TSI-analysen påviser autoantistoff som virker ved å bindes til TSH reseptorene og stimulere glandula thyreoidea til økt hormonproduksjon. Analysen brukes til diagnostisering av Graves sykdom. Hos friske er det ikke målbare verdier av TSI. Pasienter som er behandlet for Graves sykdom, pasienter med annen thyreoideasykdom (enn Graves) og pasienter med annen autoimmun sykdom kan derimot ha lett øk...
 • Temahefte fra Fürst - Seksuelt overførbare infeksjoner

  Temahefte fra Fürst - Seksuelt overførbare infeksjoner

  Temahefte 06 fra Fürst. SEKSUELT OVERFØRBARE INFEKSJONER Temahefte 06 omhandler seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Heftet er ment å gi en oversikt over de ulike SOI og tilhørende aktuelle analyser i utredningen. Symptomer og behandling er også omtalt. Trykk her for å laste ned heftet som en PDF. Alle våre temahefter kan dere finne under  /for-legekontoret/trykksaker/brosjyrer/ Ønsker...
 • Ny variant av Chlamydia trachomatis

  Tidligere i år ble det påvist en ny variant av  Chlamydia trachomatis  (F-nvCT). Denne nye varianten har en mutasjon som gir et så svakt signal at den blir tolket som negativ i analysemetoden flere laboratorier benytter, deriblant Fürst Medisinsk Laboratorium. Dette kan medføre at en liten andel prøver som undersøkes for Klamydia (mindre enn 1%) vil kunne få et falskt negativt resultat. Vi gjør...
 • Ny variant av Chlamydia trachomatis - Hva betyr dette for meg?

  Det er påvist en ny variant av bakterien  Chlamydia trachomatis . Fordi den er ny og litt annerledes vil den ikke påvises med tidligere analysemetode. Produsenten av klamydiatesten jobber med å lage en ny test som også påviser den nye varianten.  Fürst har gjennomgått prøveresultater for prøver tatt etter 01.06.2018. Der prøveresultatet indikerer at ny variant kan foreligge, anbefaler Fürst en...
 • Fürst Info 02-2019

  Fürst Info 02-2019

  - Analyse av antistoffer ved vitamin B 12  mangel - Krav om kategorisering av livmorhalsprøver - Ny merkerutine Fürst Forum Fleks - Endret rapportering av proteinelektroforese i serum - Åpningstider i sommer Last ned her (pdf)
 • Endret rapportering av proteinelektroforese i serum

  Fra 5. juni 2019 endres rapporten slik at hvis det er påvist monoklonal komponent, vises typen i analysenavnet. Se eksempel: Pasient med påvist monoklonal komponent Analysenavn 05.06.2019 S-M-komponent * PÅVIST S-Monokl IgG, kappa * 15,1 g/L * Disse to radene hører sammen. Nederste analysenavn viser type monoklonal komponent (første gang bestemt med immuntyping). Pasient uten påvist monoklonal...
 • Etterrekvirering av S-Magnesium ved korrigert S-Kalsium lavere enn 1,90 mmol/L

  Ved albuminkorrigert S-Kalsium ≤1,89 mmol/L blir S-Magnesium automatisk etterrekvirert, for å avdekke hypomagnesemi. Hypomagnesemi hemmer både sekresjonen av paratyroideahormon (PTH) fra glandula paratyroidea og vevsresponsen for dette hormonet (PTH-resistens). Pasienter med samtidig hypokalsemi og hypomagnesemi responderer derfor dårlig på kalsiumterapi alene, og bør få både magnesium- og...
 • Ny merkerutine for blodprøverør

  Riktig plassering av etiketter Etiketter fra Fürst Forum Fleks, papirløs rekvirering, skal klistres loddrett på røret, direkte under propp. Hvis etikett festes for langt ned på røret må vi merke om prøven og dette kan føre til forlenget svartid. Les mer/se forklaring her (pdf)
 • Fürst Info 01-2019

  Fürst Info 01-2019

  - Resistensbestemmelse av bakterier og sopp – endringer 2019 - Cervixcytologi og anbefalt oppfølging av prøveresultat - Gruppe B-streptokokker – screening under svangerskap - Troponiner og videresending - Åpningstider og forsendelse i påsken - Prøvesvar i pasientportal - furstpasient.no Last ned her (pdf)
 • Pasienter med mistanke om eller påvist meslinger

  Pasienter med mistanke om eller påvist meslinger må bestille time til prøvetaking, før de møter opp på våre prøvetakingsenheter. 
 • Cervixcytologi og anbefalt oppfølging av prøveresultat

  Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent. Dette grunnet henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Fürst patologi har fra 1. mars 2019 innført anbefalt oppfølging i prøvesvarene for all cervixcytologi, slik at prøvetakere nå skal få en...
 • Nytt virksomhetssertifikat

  Fürst bytter virksomhetssertifikat tirsdag 12.februar.
 • Rapportering av resistensbstemmelse – endring januar 2019

  Selektiv rapportering av resistensbestemmelse som antibiotikastyringsverktøy.
 • Fürst Info 04-2018

  Fürst Info 04-2018

  - Fürst og svarrapportering med NLK - Furstpasient.no – barn og prøvesvar - Behandling av overflatiskesoppinfeksjoner - Åpningstider romjulen 2018 - Personvern og svarutgivelse hos Fürst Last ned her (pdf)
 • Temahefte fra Fürst - Gode rutiner ved prøvetaking

  Temahefte fra Fürst - Gode rutiner ved prøvetaking

  Temahefte 05 fra Fürst. GODE RUTINER VED PRØVETAKING Temahefte 05 omhandler prøvetaking. Heftet er ment å gi rekvirenter og medarbeidere praktiske tips for å sikre en effektiv og riktig prøvetaking, samt korrekt behandling av laboratoriepørver til Fürst. Riktig prøvetaking og prøvebehandling er avgjørende for et korrekt analyseresultat og vi håper heftet vil ha nytteverdi. Trykk her for å laste...
 • Fürst Info 03-2018

  Fürst Info 03-2018

  - NYHET! Prøvesvar til pasient via www.furstpasient.no - Ny måleenhet for HbA1c - Gravide og måling av S-Ferritin - Personvern og GDPR - Svartider på patologi hos Fürst Last ned her (pdf)
 • Ny måleenhet for HbA1c

  Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).
 • Oppfølging av pasienter i livmorhalsprogrammet

  Vi ønsker å informere om at Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft innfører ny algoritme for oppfølging av pasienter i Livmorhalsprogrammet fra 1.7.2018. Komplett oversikt over ny oppfølgingsalgoritme finner man på Masseundersøkelsens hjemmesider: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ny-algoritme-fra-1.7.2018/ De viktigste endringer for cytologiprøver er:...
 • Automatisk etterrekvirering av Magnesium ved Kalium ≤ 3,0 mmol/L

  Fra 20.06.2018 innfører Fürst automatisk etterrekvirering av s-magnesium ved s-kalium ≤ 3,0 mmol/L. Mange pasienter med hypokalemi har samtidig hypomagnesemi. En samtidig mangel av magnesium og kalium kan forverre hypokalemien og de negative virkningene av lavt kaliumnivå. Ofte vil ikke hypokalemien respondere på behandling med kaliumtilskudd, dersom pasienten samtidig har en ubehandlet...
 • Korte svartider på patologi

  Fürst har økt kapasiteten for patologiprøver og besvarer nå de aller fleste histologi- og cytologiprøvene innen 1-2 uker etter at prøven er mottatt. Vi har ledig kapasitet og ønsker nye kunder velkommen! (Avtale for patologi gjelder Helse Sør-Øst og Helse Vest). Ta kontakt på  marked_support@furst.no  eller på tlf: 2290 9669.
 • Fürst Info 2-2018

  Fürst Info 2-2018

  - NYHET! Fylkesvis infeksjonsovervåking - Dialog i Forum – et nyttig verktøy - Veiledning ved bruk av antibiotika - Åpningstider i sommer - Ny lommefolder – gode rutiner ved prøvetaking Last ned her (pdf)
 • S-digitoksin

  Analysen utgår fra vårt repertoar fra 20.04.2018. Prøver hvor s-digitoksin er rekvirert, videresendes til annet laboratorium. Utførende laboratorium vil rapportere resultatet direkte til rekvirenten.
 • Temahefte fra Fürst - Allergi og laboratoriet

  Temahefte fra Fürst - Allergi og laboratoriet

  Temahefte 04 fra Fürst. ALLERGI OG LABORATORIET Temahefte 04 håper vi kan være til nytte nå når allergisesongen står for døren. Dette heftet er ment å gi en oversikt over de vanligste allergier og tilhørende analyser. Symptomer og behandling av de ulike allergier er lite omtalt. Trykk her for å laste ned heftet som en PDF. Alle våre temahefter kan dere finne under  /for-legekontoret/trykksaker/...
 • Fürst Info 01-2018

  Fürst Info 01-2018

  - Ny metode for påvisning av dermatofytter - Rekvirering og besvarelse ved seksuelt overførbare sykdommer (SOS) - Norsk laboratoriekodeverk og ny refusjonsordning - Glukosebelastning og stjernemerking ved graviditet - Åpningstider og forsendelse i påsken Last ned her (pdf)
 • Overgang til ny metode for S-frie kappa- og lambda- immunglobulinkjeder

  Fra 15. februar 2018 innføres ny metode for frie lette kjeder i serum (Siemens nefelometri N Latex FLC TM ). Analysene brukes først og fremst når monoklonal komponent i serum er påvist. Da etterrekvireres analysene automatisk i laboratoriet.  Referanseområdene er ganske lik de tidligere (se svarrapportene). Det bemerkes spesielt at i noen tilfeller er det dårlig samsvar mellom ny og gammel...
 • Helse Vest RHF forlenger avtalen med Fürst

  Helse Vest RHF har tidligere varslet rekvirenter i Helseregion Vest om at avtalen med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium ikke ville bli videreført etter 01.01.2018. Denne beslutningen er nå omgjort og vi har mottatt skriftlig bekreftelse fra Helse Vest RHF på ny ytelsesavtale for 2018. Denne er uendret fra tidligere år og omfatter fagområdene: Medisinsk Biokjemi, Mikrobiologi og Patologi.   I...
 • Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører

  Fürst utvider sin hentetjeneste Postsektoren er i endring, og fra 1.1.2018 vil dagens A -og B-post slås sammen til en brevstrøm. Sammenslåingen innebærer at adressert post vil ta 2-3 virkedager. Den forlengede forsendelsestiden kan gå utover kvaliteten på enkelte analyser, da holdbarheten på noen analytter er mindre enn 3 dager. Fürst har utarbeidet løsninger med kostnadsfri hentetjeneste eller...
 • Endring av rapporteringsenhet for NT-proBNP

  Som følge av nasjonal konsensus endres rapporteringsenhet for NT-proBNP fra pmol/L til ng/L. Endring gjelder fra og med 12.12.17. Omregningsfaktor: pmol/L= ng/L x 0,118    ng/L= pmol/L x 8,457 NT-proBNP Autokommentar på svarbrev i 3 mnd. Som følge av nasjonal konsensus endres rapporteringsenhet for NT-proBNP fra pmol/L til ng/L
 • Fürst Info 4-2017

  Fürst Info 4-2017

  - Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører - Riktig merking prøver (Forum Fleks) - Nye røroversikter - Håntering av usentrifugerte eller utilstrekkelig sentrifugerte prøverør - Åpningstider og forsendelse i julen - Ny prøvetakingsstasjon i Bergen sentrum Last ned her (pdf)
 • Rekvirenter i Helse Vest kan fremdeles bruke Fürst

  Vi har – i etterkant av brev utsendt fra Helse Vest - mottatt henvendelser fra rekvirenter i Helse Vest med spørsmål om de fremdeles kan benytte Fürst Medisinsk Laboratorium til mikrobiologi og medisinsk biokjemi. Svaret er et entydig JA. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 90 96 69 eller på mail: marked_support@furst.no hvis det er noen spørsmål. Brev sendt til våre rekvirenter (pdf).
 • Prøvetakingsrør til SOS

  I forbindelse med overgang til ny genteknologisk metode for SOS vil det nå kun aksepteres Aptima-rør for analysering av Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae og Trichomonas vaginalis.
 • Ny prøvetakingsstasjon i Bergen

  1. november er den offisielle åpningsdagen for vår nye prøvetakingsstasjon på Strandkaien i Bergen. Prøvetakingsstasjonen er oppe for pasienter mandag-fredag fra kl 08:00 - 15:00. Adressen er Strandkaien 16, 1.etg. Velkommen! Les mer
 • Luftveisvirus

  Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B. Ved funn av Influensa A vil det bli testet for Influensa A (H1N1).
 • Reportasje Dagsrevyen 15.10.17

  I gårsdagens (15.10.17) Dagsrevy på NRK ble det i forbindelse med intervju av vår administrerende direktør Håvard S. Ebbestad vist noen bilder av prøveglass hvor det var mulig å identifisere pasientinformasjon.  Vi understreker at dette er arkivbilder fra NRK, og IKKE bilder som er filmet ved vårt laboratorium. Fürst Medisinsk Laboratorium
 • Fagkveld med tema cervixcytologi.

  Fürst og Montebello Diagnostics inviterer til fagkveld 17. oktober 2017. Tema: Cervixcytologi og histologi Fra prøvetaking til prøvesvar Last ned invitasjon her .
 • Nye røroversikter

  Vi har nå nye oppdaterte røroversikter:   Oversikt blodprøverør  (pdf) Oversikt penselprøver  (pdf) Oversikt andre rør  (pdf)
 • Fürst Info 3-2017

  Fürst Info 3-2017

  - Hemolyse - en hyppig preanalytisk feilkilde - Forum Fleks - papirløs rekvirering - Strekkode-etikett på EDTA-rør - Svartid for vitaminanalyser - Ny testmetode for seksuelt overførbare sykdommer Last ned her (pdf)
 • Furst Info 2-2017

  Furst Info 2-2017

  - S-Triglyserider, ikke fastende - Prøvesvar fra Fürst - Ny testmetode for seksuelt overførbare sykdommer (SOS) - WebMed - et journalsystem utviklet av Fürst - Åpningstider i sommer - Temahefte: Mage-tarm-kanalen Last ned her  (pdf)
 • Inhalasjonspanel Helår utgår for en periode

  Grunnet leveranseproblemer fra reagensleverandør blir Inhalasjonspanel Helår (analysenummer 518) i en periode ikke utført. Analysen er midlertidig fjernet fra analyserepertoaret i Fürst Forum. Alternativt kan det i stedet rekvires relevante enkeltallergener. Det er viktig at alle logger seg ut av Forum, og inn igjen for å få oppdatert til riktig analyserepertoar. Hvis analysen fortsatt er...
 • Temahefte fra Fürst - Mage-tarm-kanalen

  Temahefte fra Fürst - Mage-tarm-kanalen

  Temahefte 03 Mage-tarm-kanalen -Utredning og oppfølgning av plager i fordøyelsessystemet Temahefte 03, Mage-tarm-kanalen,  er på ingen måte ment å være dekkende for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til utredning - og der vi oppfatter at det er behov for mer informasjon. Trykk her for å laste ned heftet som pdf. Alle våre...
 • Viktig endring for Forum-rekvirering i System X versjon 4.1.3 eller nyere

  Bakgrunn: I flere år har våre System X-kunder etterlyst bedre tilbakeskriving og autotakster for Fürst Forum-rekvirering. I samarbeid med Hove Medical Systems er det utviklet en helt ny integrasjon som løser dette.
 • Etylglukoronid (U-EtG) utgår fra ruspanel

  Fra 20.03.2017 utgår etylglukuronid i urin fra ruspanelet (795). Analysen kan rekvireres separat (686) i Fürst Forum. For de av våre rekvirenter som bruker papirrekvisisjoner (Legemidler og rusmidler, versjon 313), vil analysen fortsatt utføres når ruspanelet rekvireres. Når det kommer ny versjon av rekvisisjonen i løpet av sommeren, vil endringene også gjelde for disse. Dette vil fremgå av...
 • Fürst Info 01-2017

  Fürst Info 01-2017

  - Allergiutredning - Makrolidresistens hos M. genitalium - Væskebasert cytologi - Beregning av Cystatin C eGFR - Husk riktig «betaler-informasjon» - Pasientweb hos Fürst - Åpningstider påsken 2017 - Kritiske prøvesvar og varsling Last ned her (pdf).
 • Ny test på makrolidresistens ved Mycoplasma genitalium infeksjon

  Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overbar infeksjonssykdom hos kvinner og menn. Standard behandling i Norge er en 2 til 5 dagers kur med makrolidet azitromycin. Problemet er at det er økende makrolidresistens hos M. genitalium – det er rapportert at opptil 60% av stammene er resistente. Resistensen skyldes en mutasjon i et spesifikt gen. Påvisning av mutasjonen hos M. genitalium vil kunne...
 • Duplikater av svarrapporter

  Vi har oppdaget at vi i noen timer har sendt ut duplikatmeldinger av svarrapporter. Feilen er identifisert og vil snart være rettet. Duplikatmeldinger kan slettes. Vi beklager ulempene dette måtte medføre!
 • Fürst Info 03-2016

  Fürst Info 03-2016

  - VRE og ESBL - hvorfor og hvordan undersøke? - Viktige rutiner! Merking - pakking - forsendelse - Egenbetalte analyser - Åpningstider, postforsendelse og hentetjeneste i romjulen Last ned her (pdf).
 • Ny bok om hjertearytmier

  En av våre EKG-konsulenter, Finn Hegbom, har – sammen med Torkel Steen – gitt ut boken: Hjertearytmier Klinikk, EKG og behandling. Denne boken er den første norske samlede fremstillingen av arytmiens klinikk. Den spenner fra basal elektrofysiologi via EKG til utredning og behandling. Målgruppen er de som utdanner seg innen indremedisin og kardiologi, kardiologer, men også andre leger som...
 • Formel for beregning av Cystatin C eGFR endres

  Fra 17.01.17 justeres formelen for estimert GFR som beregnes fra Cystatin C-analysen i serum. Det vil medføre noe lavere estimerte GFR-verdier. Det bemerkes at eGFR-verdier har en betydelig usikkerhet i forhold til spesialmetoder for direkte måling av nyrefunksjonen. Formelen kan ikke benyttes for barn < 1 år.
 • Temahefte fra Fürst - Den gravide og laboratoriet

  Temahefte fra Fürst - Den gravide og laboratoriet

  Temahefte 02 Den gravide og laboratoriet -Referanseverdier - Infeksjoner i svangerskapet.
 • Fürsts deltagelse på PMU 2016

  Fürst deltok med utstilling og demonstrasjon av Fürst Forum for deltagere på årets PMU som ble arrangert 24-28 oktober i Oslo. To av våre leger deltok med foredrag under emnekurset  Laboratoriemedisin: la oss stikke ut riktig kurs,  24-25 oktober. De belyste følgende tema:  Dr. Kjell Torgeir Stokke: Bruk av nye analyser – og hvordan bruke gamle analyser riktig   Analysepakker – fordeler og...
 • Fürst Info 02-2016

  Fürst Info 02-2016

  - Ny markør for alkoholinntak – B-PEth  - Hematologiprøver og holdbarhet  - Ny referansetabell i lommeformat  - Nye rutiner ved analyse av parasitter i feces  - Temahefter fra Fürst Last ned her (pdf).
 • Ny markør for alkoholinntak, B-PEth

  Alkoholbruk er den tredje viktigste årsak til sykdom på verdensbasis, etter tobakk og hypertensjon (Lancet2012). Forebygging av alkoholskader har vært vanskelig fordi man ikke har hatt et godt objektivt mål på alkoholkonsumet hos pasienten.
 • Temahefte fra Fürst - Glandula Thyreoidea

  Temahefte fra Fürst - Glandula Thyreoidea

  Temahefte 01 Glandula thyreoidea - Utredning og oppfølging av funksjonsforstyrrelser.
 • Nye anbefalinger rubella

  I nye retningslinjer anbefales det at gravide ikke testes rutinemessig på rubellaimmunitet.
 • Nye rutiner for parasittprøver

  Fra og med 01.07.2016 endrer vi rutinene for analyse av parasittprøver.
 • Rettelse telefonnummer vakttelefon patologi

  Vi beklager å ha oppgitt feil telefonnummer til vakttelefon patologi i vårt siste infoskriv. Det riktige nummeret skal være: 22 99 65 50 .
 • Fürst Info 1-2016

  Fürst Info 1-2016

  - Ny helautomatisk analysehall - Nye serumrør - Mikrobiologisk diagnostikk av urinveisinfeksjon (UVI) - Åpningstider i sommer Last ned her (pdf).
 • S-TSI erstatter S-TRAS fra 30.5.2016

  TSH reseptor antistoff (TRAS)
 • Viktig info - prefrankerte konvolutter

  Vi har mottatt noen konvolutter som har åpnet seg under postforsendelse. Den nye forsendelsen av prefrankerte konvolutter til biologisk materiale har tykkere papp, og dette gjør dem vanskeligere å forsegle. Dette er konvolutter vi mottar fra Posten Norge, og saken er rapportert videre til produsenten. I mellomtiden ber vi om at dere forsterker lukkingen med stifter eller ekstra teip for å sikre...
 • Ny analysehall – Nye serumrør

  Vi har startet analysering av blodprøver i vår nye, helautomatiske analysehall. I den forbindelse går vi over til serumrør (5 mL). I en overgangsperiode vil vi håndtere både 8,5 mL rør og 5,0 mL rør. Vi oppfordrer våre rekvirenter til å bruke opp lokale lager av 8,5 mL rør før dere tar i bruk 5,0 mL rør.    Les mer
 • Ny helautomatisk analysehall i drift fra 4. april

  Siden tidlig i 2015 har vi i Fürst arbeidet med planlegging og installasjon av en ny automasjonsløsning for medisinsk biokjemi og hematologi. Prosjektet nærmer seg nå oppstart etter at installasjon, validering og testing er gjennomført med svært gode resultater. Det nye systemet representerer det ypperste innen analyseteknologi og automasjon og tilfører oss en betydelig kapasitetsøkning. Vi men...
 • Ny integrasjon mellom Forum og Infodoc Plenario

  Ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario:
 • Prøvetaking i Lillestrøm - Endring

  Prøvetaking i Lillestrøm - Endring

  Fra og med 1. mai 2016 avvikles vår prøvetakingsstasjon i Lillestrøm.
 • Omlegging av postens rutiner

  Endringene innebærer bl.a. at det ikke blir postombæring på lørdager fra og med 5. mars. Prøver til Fürst som ankommer Posten fredag ettermiddag vil ikke bli sortert, men lagret i romtemperatur hos Posten og utlevert til laboratoriet mandag morgen. For prøver til medisinsk biokjemi får omleggingen mindre konsekvenser, da de fleste serumanalyser har holdbarhet på minst 3 dager i romtemperatur. N...
 • Nye nettsider for Fürst Forum

  I dag har vi lansert nye nettsider!
 • Nytt virksomhetssertifikat for Fürst Medisinsk Laboratorium

  Brukere som ikke har gått over til ebXml-konvolutter med sertifikater, og bruker DES-kryptering, vil ikke bli berørt av denne overgangen.
 • Rekvisisjoner uten fullt personnummer

  Heretter vil vi sende skriftlige svarrapporter når pasientens fulle personnummer ikke er oppgitt. Dette vil også gjelde for rekvirenter som har meldt fra til oss at de kun ønsker elektroniske svarrapporter. Elektroniske prøvesvar på pasienter uten fullt personnummer kan bli avvist i legekontorets elektroniske postkasse, og vi ønsker på denne måten å sikre at alle prøvesvar blir mottatt av...
 • Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

  Norsk Laboratoriekodeverk benytter P som prefiks for alle analytter. P står for p lasma, og dette er den naturlige komponenten i blod (i tillegg til blodlegemer og blodplater). Og det er in vivo situasjonen som legges til grunn i kodeverket. Serum (S- som prefiks) fremstilles ved at fullblod koagulerer. Derved omdannes fibrinogen til fibrin og det dannes et koagel, samt serum. Fürst – i likhet...
 • Nyrefunksjonen uttrykt ved estimert GFR

  Det er nå innført en rutine at når S-kreatinin er rekvirert, blir estimert GFR (eGFR CKD-EPI) rapportert uten at det er nødvending å rekvirere denne. På samme måten er det med  Cystatin C. Blir den rekvirert, vil det automatisk bli utregnet estimert GFR fra dette resultatet. I og med to forskjellige analyser med ulik biologisk funksjon, kan estimert GFR for de to metodene ha tydelige forskjelle...
 • Fürst først i Norge med gjennomgående akkreditering innenfor Patologi

  Fürst har alltid vært en pådriver for kvalitetsarbeid innenfor laboratoriefagene. Som første Norske laboratorium har Fürst fått innvilget akkreditering fra og med teknisk fremføring (makrobeskjæring, fremføring, dehydrering, støpning, skjæring, standardfargen, spesialfarge og immunhistologi) til diagnostikk av utvalgte diagnoser. Videre har Fürst utvidet akkrediteringsomfanget ytterligere:...
 • Obs! Pensler til PCR

  Vi opplever at vi får inn pensler til PCR som kommer fra en annen leverandør enn den vi benytter. Disse penslene er ikke validert for våre metoder og kan derfor ikke benyttes. Vi ber derfor om at pensler som sendes til oss er av typen Copan eSwab med Amies transportmedium. Disse kan bestilles fra vår varebestilling . 
 • Svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar

  For å få sett fullstendig svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar i journalsystemene må følgende gjøres:
 • Til våre rekvirenter i Helse Sør-Øst

  Etter siste anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst har vi fått tilbakemelding fra enkelte rekvirenter med spørsmål om de fremdeles kan benytte vårt laboratorium. Svaret er et uforbeholdent JA. Fürst har avtale med Helse Sør-Øst innenfor fagområdene Medisinsk Biokjemi (inklusive farmakologi, rusmiddeltesting og allergologi), Medisinsk Mikrobiologi og Patologi. Innenfor alle fagområdene leverte vi...
 • Ny turnuskandidat?

  Ny rekvirent / ny turnuskandidat?
 • Fürst fyller 65 år

  4.mai fyller Fürst Medisinsk Laboratorium 65 år.  Vi feirer begivenheten og vil fortsette å levere kvalitet og service til alle våre brukere. Vi ønsker nye rekvirenter velkommen! Ta kontakt med vår markedsavdeling: Epost: marked_support@furst.no Tlf: 2290 9669 
 • Påmelding "Åpen kveld"

  Onsdag 22. og torsdag 23. april åpner vi dørene og ønsker medarbeidere og leger velkommen til vårt laboratorium. Invitasjon blir i disse dager sendt ut til legekontor i Oslo og Akershus, men andre områder er selvfølgelig også hjertelig velkommen.
 • Patologiprøver til Fürst

  Laboratorium for Patologi er kjøpt opp av Fürst, og flyttet inn i Fürst sine lokaler på Furuset i Oslo. Nye rekvisisjoner er nå tatt i bruk, se veiledning (pdf). Vennligst kast gamle rekvisisjoner da de ikke lenger passer inn i vår logistikk. Bestilling av nye rekvisisjoner kan du gjøre her . For korrekt skjemautfylling, kontakt din journalleverandør. Konvolutter til Laboratorium for Patologi k...
 • Patologi - nye rekvisisjoner

  Fra 17. november vil vi ta i bruk nye rekvisisjoner med strekkodeetiketter for histologi og cytologi, se veiledning her. Vennligst kast gamle rekvisisjoner da de ikke lenger passer inn i vår logistikk. For korrekt skjemautfylling fra journalsystemet, ta kontakt med din journalleverandør. Konvolutter til Laboratorium for Patologi kan fortsatt benyttes. For spørsmål vedrørende nye rutiner, kontak...
 • Calprotectin - nye rør

  Vi har fått nye rør til analyse av Calprotectin i feces (brun skrukork). Vi ber om at disse rørene benyttes heretter. Rørene er tilpasset vår interne prøvelogistikk, og vil øke analysekapasiteten vår ytterligere. Det er viktig at røret fylles med korrekt mengde prøvemateriale (feces). Les mer her . Våre tidligere rør (blå skrukork) har en annen dimensjon og passer ikke lenger til vårt bruk. Vi...
 • Bankkort foretrekkes

  Fra 1. august legger vi om våre rutiner og oppfordrer våre pasienter så langt det er mulig å benytte bankkort ved betaling.
 • Ny doktorgrad hos Fürst

  Eyvind Wærsted Axelsen ved IT-avdelingen hos Fürst Medisinsk Laboratoruim disputerte tirsdag 13.mai for graden ph.d. med sin avhandling: Package Templates: Design, Experimentation and Implementation. Evolving a Mechanism for Reuse and Adaption of Class Collections.   “This thesis presents a novel approach to reuse and adaption of collections of classes in object-oriented languages. The approach...
 • Laktosebelastning utgår

  Etter 30. mai 2014 utgår laktosebelastning fra vårt repertoar. Hos de aller fleste pasienter er det mistanke om primær (medfødt) laktoseintoleranse. Denne tilstanden utredes ved hjelp av laktoseintoleranse gentest . Ved noen enkelte spesialtilfeller av sekundær laktoseintoleranse (for eksempel cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom) kan funksjonelle tester (for eksempel laktosebelastning eller...
 • Ny analyse: HLA-B27

  Fra og med januar 2014 utfører Fürst analyse av HLA-B27 . Prøvemateriale: 1 rør EDTA-blod, som merkes med strek-kodeetikett med sluttsiffer 1. Elektronisk rekvirering: Analysen finnes i Fürst Forum under overskriften ”På spesielle indikasjoner”, som ligger under fanen ”KlinKjem”. Papirbasert rekvirering: Skriv HLA-B27 ved siden av en ledig rubrikk på rekvisisjonen. Les mer.
 • Kort svartid på patologi

  Vi ønsker nye kunder velkommen!
 • Svineinfluensa, ny influensa A (H1N1)

  Laboratoriebasert overvåkning  av influensa kan være viktig for pasienter, leger og epidemiologer.  For detaljer se: folkehelseinstituttets hjemmesider . Fürst Medisinsk Laboratorium tester alle influensa A og B. Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1), “svineinfluensavirus” fra uke 2, 2013.  Til prøvetaking brukes eSwab (Amies transportmedium), og prøven tas fra...
 • Forsendelseskonvolutter til Fürst

  Posten/Bring produserer nå kun store forsendelseskonvolutter (inntil 350 gram, maks 8 hylser + rekvisisjoner). Små konvolutter (inntil 100 gram, maks 2 hylser + rekvisisjoner) kan fremdeles brukes, men altså ikke lenger bestilles. Les mer.
 • Fürst har overtatt Laboratorium for Patologi

  Fürst Medisinsk Laboratorium har 2012 kjøpt opp 100 % av aksjene i Laboratorium for Patologi AS . Patologilaboratoriet vil inntil videre ikke samlokalisere til Fürsts hovedkvarter på Furuset, men fortsatt være lokalisert i Oslo sentrum. Laboratorium for Patologi AS er Norges største enkeltstående laboratorium innen diagnostisk patologi, og undersøker årlig over 100 000 vevs- og celleprøver...
 • Utvidet åpningstid på Majorstuen

  Fra 9.oktober 2012
 • S-Kortisol – referansegrenser

  Vi har hatt uendrede referansegrenser for S-Kortisol i mange år, men er etter hvert kommet i utakt med andre laboratorier det er naturlig å sammenligne seg med. Ekstern kvalitetsvurdering tilsier også at det bør foretas en justering. De nye referansegrensene er: Kortisol morgen (kl. 07 – 09)            200 – 650 nmol/L Kortisol aften (kl. 18 – 21)                <230 nmol/L Vi mottar ofte prøve...
 • Nytt innen hematologi

  - Nye analyser, nye referanseområder, nye rutiner, nye instrumenter
 • Oppkjøp av Unilabs Laboratoriemedisin

  Oppkjøp av Unilabs Laboratoriemedisin - Medisinsk biokjemi
 • Thalassemi og hemoglobinvarianter

  Fürst Medisinsk Laboratorium tilbyr nå utredning for thalassemier og hemoglobinvarianter (hemoglobinopatier). Indikasjon for hemoglobintyping (hemoglobinopati-utredning) vil oftest være mikrocytose (lav MCV) og hypokromasi (lav MCH) med eller uten anemi som ikke kan forklares av jernmangel, spesielt hos personer med genetisk bakgrunn fra land med høy forekomst av hemoglobinopatier. Hemoglobinva...
 • Laboratorietjenester Helse Sør-Øst

  Fürst Medisinsk Laboratorium viderefører levering av laboratorietjenester til rekvirenter i sørlige del av Helse Sør-Øst

Les mer om